Cada semana Gael pon un desafío matemático.Cada semana poremos un problama matemático a metade de semana poremos unha pista e o venres poremos a solución.
O desafío matemático

Quen é e a que se dedica?


Coas pistas que te damos máis abaixo intenta rechear a seguinte taboa:

Nome
Deporte
Idade
Residencia
Profesión
Pistas:

1)O que xoga ao tenis non se chama Ánxel.
2)Toni ten 6 anos menos que o maior e vive en Ciutadella.
3)O que practica voleibol vive en Maó.
4)O mecánico ten 26 anos.
5)O que vive en Maó ten a anos mais que o auxiliar administrativo.
6)O que xoga ao fútbol non é aparexador e vive en Mercedal.
7)Ferran é o maior dos tres.
8)En Maó non vive o maior.


A perla falsa


Temos unha caixa con 9 perlas do mismo color e tamaño. 8 delas tieñen o mesmo peso e unha é máis lixeira.
Cal é o número mínimo de pesadas que tenemos que facer para saber cal das perlas pesa memos?
Notas: A báscula e unha balanza con 2 platillos.Pode facerse só con 2 pesadas?

Solución
Faisen 3 grupos de 3 perlas cada un. Pesanse 2 grupos.

1)Se na primeira pesada a balanza está equilibrada collese o outro grupo e pesanse dúas perlas. Se a balanza esta equilibrada a outra perla e a falsa. Se a balanza non está equilibrada a máis lixeira e a falsa.
2)Se na primeira pesada a balanza non está equilibrada pésanse dúas perlas do grupo máis lixeiro. Se a balanza esta equilibrada a outra perla é a falsa. Se a balanza non esta equilibrada a perla máis lixeira é a falsa.Encontra os 3 números
Que tres cifras situarias nas casillas da fila superior para que se cumplan todas as condicións que se indican?

?
?
?

2
3
4
Non ten ningunha cifra en común co numero buscado
5
6
7
Ten un numero en común con el numero buscado
7
2
3
Ten un número en común pero mal colocada.
6
5
8
Ten un número en común pero mal colocada.
9
5
4
Ten un número en común colocada no seu sitio
SOLUCIÓN

É o número 987.


2. Problema con trampa

Si dúas moedas suman 15 céntimos e unha delas non é de 5 céntimos, de que moedas se trata?

Solución
Como dí que unha delas non é de 5 céntimos a outra pode ser de 5 céntimos. Enton a solución é unha de
5 e outra de 10 céntimos.


1. Problema dun león

Un león a punto de comer!
O principe do país das matemáticas fáciles se atopa frente a tres portas dun gran castelo.Detras dunha porta hai un león famento.Detrás doutra no hai nada e detrás da terceira hai unha princesa, cada porta ten un cartel que están colocados así:

Aquí está o león
Aquí está a princesa
Aquí non está o león

Pero o paxe do príncipe avisalle de que so un cartel é falso,
Que ten que facer o príncipe para reunirse coa princesa sen ser devorado polo león?

Se queres leelo en clave, este problema o podes descargar


Solución:

O falso e o do centro porque se o falso e un dos laterais o outro do lateral tamén tería que ser falso así que a resposta é:
león /nada /princesa